Työnantajille

Toimistollamme on erityisesti kokemusta työnantajien edustamisesta ja konsultoinnista työoikeuteen liittyen. Kasvavan sääntelyn ja voimakkaiden sanktioiden vuoksi työnantajan on hyvä konsultoida työoikeusjuristia erilaisissa murrosvaiheissa työpaikalla. On suositeltavaa olla yhteydessä lakimieheen ainakin seuraavissa tilanteissa:

  1. Irtisanomisen, lomauttamisen ja työsopimuksen purkamisen ennakkovalmistelu
  2. Työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen liittyvä riitatilanne
  3. Liikkeen luovutus
  4. YT-neuvottelut
  5. Työsopimusten ehtojen laadinta
  6. Salassapitosopimuksen laadinta
  7. Johtajasopimuksen laadinta
  8. Kilpailukieltosopimuksen laadinta