Mikä on koeaika?

Koeaaika on työsuhteen alussa oleva ajanjakso, jossa molemmat osapuolet niin työnantaja kuin työntekijäkin, voivat purkaa työsuhteen loppumaan välittömästi. Koeaika voidaan sopia sekä määräaikaisessa että toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa. Koeajan tarkoituksena on selvittää vastaako tarjottu työ odotuksia ja toisaalta soveltuuko työntekijä työhön. Koeajasta säädetään työsopimuslaissa ja mahdollisesti myös työehtosopimuksessa, jos työnantaja on velvoitettu noudattamaan sitä.

Työsopimuksessa on oltava maininta koeajasta ja sen kestosta. Työnantaja voi myös ilmoittaa työsopimusta tehtäessä, että koeaika määräytyy työehtosopimuksen perusteella. Ellei koeajasta ole sovittu työsopimuksessa tai jos työnantaja jättää ilmoitusvelvollisuutensa laiminlyömättä, työsuhteessa ei ole koeaikaa.

Mikä on koeajan pituus?

Työsopimuslain mukaan toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään kuuden kuukauden mittaisesta koeajasta ennen työnteon alkamista. Jos työntekijä on koeaikana poissa työstä esimerkiksi sairausloman tai vanhempainvapaan vuoksi, työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa yhdellä kuukaudella jokaista 30 kalenteripäivää kohti, jotka työntekijä on ollut poissa työstä. Työnantajan on ilmoitettava koeajan jatkamisesta työntekijälle ennen alkuperäisen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi kestää pidennyksineen, enintään puolet työsopimuksen kestosta, kuitenkin korkeintaan kuusi kuukautta.

Koeaika alkaa kulua vasta työnteon aloittamisesta, ei työsopimuksen allekirjoitushetkestä.

Työsuhteen purkaminen koeajalla

Työsopimuslaki on koeajan suhteen varsin väljä, joten niin työnantajan kuin työntekijänkin on helppoa päättää työsuhde koeaikana. Työsopimusta ei saa kuitenkaan koeajalla purkaa syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Käytännössä kiellettyjä perusteita koeaikapurkuun ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset syrjivät perusteet kuten sukupuoli, ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suhtautuminen, raskaus tai muut vastaavat syyt liittyen henkilöön
  • Tuotannolliset ja taloudelliset syyt yrityksessä
  • Työntekijän osallistuminen työtaisteluun

Koeaikapurun käytön rajoitukset koskevat myös työntekijää eli työntekijä ei voi purkaa työsopimusta mistä tahansa syystä vaan sen pitää liittyä koeajan tarkoitukseen. Esimerkiksi paremmin palkatun työn saaminen ei ole riittävä peruste työsuhteen purkamiseen.

Kolme tärkeää asiaa koeajasta

  1. Koeajalla ei tarvitse noudattaa irtisanomisaikaa
  2. Mikäli työnantaja haluaa purkaa työsopimuksen koeajalla, peruste ei saa olla syrjivä tai epäasiallinen
  3. Työntekijän raskaus tai sairastelu koeajalla ei ole asiallinen syy koeajan purkamiseen. Sairastelun takia koeajan kestoa voidaan kuitenkin pidentää

Usein kysytyt kysymyksen koeajasta

Koeajalla ei tarvitse noudattaa irtisanomisaikaa. Työnantajan tekemä koeaikapurku ei saa kuitenkaan perustua syrjiviin tai epäasiallisiin perusteisiin.

Työsopimuksessa on oltava maininta koeajasta ja sen kestosta. Työnantaja voi myös ilmoittaa työsopimusta tehtäessä, että koeaika määräytyy työehtosopimuksen perusteella.

Koeajalla tehty työsopimuksen purku ei edellytä työsopimuslain mukaisia irtisanomis- tai purkuperusteita, mutta sitä ei saa tehdä syrjivällä tai epäasiallisella syyllä. Yleisimpiä syrjintäperusteita ovat raskaus ja työntekijän terveydentila.

Työntekijä ei voi purkaa työsopimusta millä tahansa syyllä koeaikanakaan. Joten pelkästään toisen työpaikan saaminen ei ole hyväksyttävä syy purkaa työsopimusta, vaan sen pitää jotenkin liittyä koeajan tarkoitukseen.