Työntekijä voi irtisanoa itsensä koska tahansa toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta. Määräaikaisesta työsuhteesta voi irtisanoutua vain jos siitä on erikseen sovittu. Työsopimuslaissa on määritelty irtisanomisajat. Irtisanomisajat voivat olla erikseen määritelty myös työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Irtisanomisaikaa ei kuitenkaan voi koskaan sopia pidemmäksi ajaksi kuin kuusi (6) kuukautta.

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat

Työnantajan irtisanoessa:

Työsuhteen kesto

Irtisanomisaika

Enintään 1 vuosi

14 päivää

1-4 vuotta

1 kk

4-8 vuotta

2 kk

8-12 vuotta

4 kk

Yli 12 vuotta

6 kk

Työntekijän irtisanoessa:

Työsuhteen kesto

Irtisanomisaika

Enintään 5 vuotta

14 päivää

Yli 5 vuotta

1 kk

Irtisanomisaika alkaa kulua seuraavasta päivästä lähtien, kun irtisanominen on tehty. Jos irtisanoutuminen on tehty vaikka 31. päivä ja noudatetaan 14 päivän irtisanomisaikaa, työsuhde päättyy14. päivä. Jos irtisanomisaika lasketaan kuukausissa, päättyy työsuhde samana päivänä kuin irtisanomisilmoitus annetaan. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jossa määräaika päättyisi, pidetään sen kuukauden viimeistä päivää määräajan loppupäivänä.

Irtisanomisajan velvollisuudet

Työnantaja voi vapauttaa irtisanotun työntekijän työvelvollisuudesta näin halutessaan, mutta jos sitä ei tehdä, työnteko jatkuu normaalisti irtisanomisajan loppuun. Vaikka työntekijä vapautettaisiin työvelvoitteesta, työnantaja on silti velvollinen maksamaan palkkaa irtisanomisajalta. Muutoin velvollisuudet ja oikeudet pysyvät ennallaan. Työntekijä on oikeutettu työsuhde-etuihin ja esimerkiksi käyttämään työterveyspalveluita.

Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen

Mikäli työnantaja irtisanoo työsopimuksen noudattamatta irtisanomisaikaa, on työnantajan maksettava työntekijälle korvauksena täysi irtisanomisajan palkka. Sama asia pätee myös työntekijään. Mikäli hän ei noudata irtisanomisaikaa, voi työnantaja vähentää korvauksen loppupalkasta.
Jos työnantaja tai työntekijä päättää noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa kuin mitä on sovittu, korvausta tulee maksaa vain niiltä päiviltä, jotka ovat jääneet laiminlyödyiksi