TYÖSOPIMUSLAKI

Tältä sivulta löydät perustietoa työoikeudesta. Voit myös ottaa yhteyttä työoikeuteen erikoistuneeseen lakimieheen, jos sinulla on työoikeuteen liittyvä toimeksianto.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työtodistus. Työnantajalla ei siis ole velvollisuutta itse tarjota työtodistusta, ellei työntekijä sellaista pyydä. Työntekijä saa itse päättää, haluaako hän todistukseen merkinnät vain työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vai lisäksi myös tiedot työsuhteen päättymissyystä sekä arvion työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työntekijä voi pyytää työtodistusta 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä lukien. Arviolauselman sisältävää todistusta on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Muita käsitteitä:

Irtisanomisaika
Kilpailukieltosopimus
Koeaika
Määräaikainen työsopimus
Lainvastainen työsopimuksen päättäminen
Liikkeen luovutus
Lomauttaminen
Syrjintäkielto
Työehtosopimus
Työnantajan takaisinottovelvollisuus
Työsopimus
Työsopimuksen irtisanominen
Työsopimuksen purkaminen
Työntekijän velvollisuudet
Työnantajan velvollisuudet
Työtodistus
Vuokratyö
Vuosiloma