TYÖSOPIMUSLAKI

Tältä sivulta löydät perustietoa työoikeudesta. Voit myös ottaa yhteyttä työoikeuteen erikoistuneeseen lakimieheen, jos sinulla on työoikeuteen liittyvä toimeksianto.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Työnantajan takaisinottovelvollisuus

Kun työsuhde on päättynyt tuotannollisin tai taloudellisin perusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä on työnantajalla nk. takaisinottovelvollisuus. Työnantajalla on velvollisuus tarjota muusta kuin henkilöstä johtuvasta syystä irtisanotulle edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen tehtäviä, jotka avautuvat neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Edellytyksenä on lisäksi, että työnantajalla on aito lisätyövoiman tarve näihin tehtäviin. Tilanteet, joissa työnantaja siirtää yrityksen sisällä henkilöitä ko. tehtäviin eivät siis täytä edellytyksiä. Myöskään esimerkiksi palkattoman harjoittelijan ottaminen tehtäviin ei riko takaisinottovelvollisuutta, mikäli tehtävään ottaminen ei johdu työnantajan todellisesta tarpeesta.

Muita käsitteitä:

Irtisanomisaika
Kilpailukieltosopimus
Koeaika
Määräaikainen työsopimus
Lainvastainen työsopimuksen päättäminen
Liikkeen luovutus
Lomauttaminen
Syrjintäkielto
Työehtosopimus
Työnantajan takaisinottovelvollisuus
Työsopimus
Työsopimuksen irtisanominen
Työsopimuksen purkaminen
Työntekijän velvollisuudet
Työnantajan velvollisuudet
Työtodistus
Vuokratyö
Vuosiloma